ROT- OCH RUTARBETE

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut).

Avdraget för rotarbete får vara max 30 procent av arbetskostnaden.
För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.
Rot-och rutavdraget är tillsammans på max 50 000 kronor per person och år.

Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.